Doradca ADR i jego rola

Od kilku lat ciągle rośnie rola transportu. Bez niego trudno byłoby dostarczać surowce oraz produkty do kolejnych odbiorców. Różne środki transportu są istotne nie tylko w przypadku przewożenia tradycyjnych towarów, ale także tych, które są klasyfikowane jako niebezpieczne. Choć do dyspozycji firm spedycyjnych pozostaje transport drogą lotniczą, morską, koleją oraz drogowy, to zasadniczo najczęściej spotyka się i wykorzystuje właśnie ten ostatni. Chcąc jednak właściwie prowadzić taki przewóz, należy spełnić szereg wymagań dotyczących zasad klasyfikacji towarów niebezpiecznych. Niezwykle istotne są także profesjonalne szkolenia dla pracowników różnych szczebli, ale również kwestie związane z oznakowaniem (pojazdu oraz ładunku), jak i niezbędną w takim transporcie dokumentacją. Szczegółowe wymagania mają na celu głównie zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zarówno człowieka, jak również środowiska naturalnego. Należy zauważyć, że ładunek w takim transporcie może być między innymi w postaci stałej, płynnej oraz sypkiej. To sprawia, że w sytuacji, kiedy w ten sam sposób transportowany jest inny materiał, całość należy starannie wyczyścić. Dotyczy to nie tylko samego pojazdu, ale również urządzeń, które są odpowiedzialne za jego załadunek. Dodatkowo należy pamiętać, że o ile nie prowadzi się transportu na zasadzie wyłączenia, należy wyznaczyć doradcę ADR ds. bezpieczeństwa. Jednym z wymagań, jest posiadanie przez niego świadectwa, które powinno zostać wydane przez Dyrektora TDT. Nadzór, zapewnienie bezpieczeństwa oraz wprowadzanie nowych regulacji prawnych, procedur i instrukcji – to tylko część obowiązków takiego doradcy. Co ważne, może on, ale nie musi, być pracownikiem danej firmy. To sprawia, że przedsiębiorstwa specjalizujące się w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, bardzo często korzystają z usług wykwalifikowanych specjalistów, którzy są zatrudnieni w zewnętrznych firmach doradczych. Wśród ich obowiązków znajdują się zarówno te dotyczące badania zgodności prowadzenia działalności z obowiązującymi przepisami oraz dbanie o zachowanie odpowiednich procedur, jak również organizacja szkoleń dla personelu. Takich doradców w danym przedsiębiorstwie może być nawet kilku, jednak od 2003 roku obowiązkowe jest wyznaczenie minimum jednego. Brak dostosowania się do wymagań, może skutkować nałożeniem różnej wysokości kar finansowych.