Karty charakterystyki - czy wiesz jak je poprawnie sporządzić?

Łańcuch dostaw jest dziś niekiedy naprawdę rozbudowany, a jednym z najważniejszych dokumentów, jakim powinno się w nim posługiwać, są z pewnością karty charakterystyki. Mimo że wymagane od dawna, to jednak nadal w przypadku ich sporządzania, przygotowania oraz zastosowania, występują liczne błędy. Ten fakt sprawia, że tak ważne stają się kwalifikacje osób, które są uprawnione do ich sporządzania. Najczęściej wskazuje się tu osobę, która dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii, toksykologii i prawa, ponieważ karty charakterystyki powinny być przygotowane dla określonych substancji oraz mieszanin. Błędem jest wiązanie ich z przepisami rozporządzenia CLP. Obowiązek związany z poprawnym przygotowaniem wspomnianych kart wynika bowiem z przepisów rozporządzenia REACH – z art. 31 – 1907/2006 – WE. To właśnie tam znajdziemy szczegółowe wymagania dla danych kart, kiedy należy je przygotować, jak również i informacje na temat tego, jaka powinna być ich zawartość oraz format. Stanowić to powinno wyznacznik co do zasadności oraz poprawności ich sporządzenia. Poprawna interpretacja przepisów odgrywa w tym miejscu szczególnie ważną rolę, również dlatego że zawierają one szereg wykluczeń. Powoduje to niekiedy sytuacje, że karty są przygotowywane nawet w sytuacji, kiedy nie wymagają tego obowiązujące przepisy.

W większości przypadków, tego rodzaju problemy rozwiązuje podjęcie współpracy z zewnętrznymi firmami doradczymi, mającymi duże doświadczenie w sporządzaniu kart. Przekazując im te obowiązki, możemy mieć pewność, że zostaną one wykonane rzetelnie i terminowo. Innym rozwiązaniem są szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw z branży chemicznej, które co pewien czas pojawiają się na rynku. Mogą one obejmować nie tylko kwestię wspomnianych kart, ale i innych zagadnień dotyczących przepisów, norm oraz rozporządzeń.

Tego typu szkolenia cieszą się coraz większą popularnością i uznaniem ze strony właścicieli firm i kadry zarządzającej. Pozwalają nie tylko na poszerzenie wiedzy wśród pracowników i jej umocnienie. Przekazywane są tam informacje bazujące na najnowszych regulacjach prawnych, co jest szczególnie ważne w przypadku, kiedy na przestrzeni kilku miesięcy zostały one zaktualizowane i poszerzone o nowe wymagania.