Kontrole ECHA - MŚP

To, w jaki sposób firmy z branży chemicznej wypełniają dokumenty i czy postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niezwykle ważne. Kontrole w zakresie zgodności podawanych danych oraz składanych dokumentów, narażają je na określone konsekwencje prawne. Jest to szczególnie zauważalne w przypadku Europejskiej Agencji Chemikaliów – ECHA. Ta bowiem zapowiedziała kolejne kontrole. Tym razem dotyczyć one będą między innymi oświadczeń dokonywanych w rejestracji REACH z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa. Szczególna uwaga ma być poświęcona tym, które zostały zaliczone do mikroprzedsiębiorstw- małych bądź też średnich. Warto pamiętać, że to, do jakiej grupy zostanie ono zakwalifikowane, wiąże się z różnymi opłatami oraz ulgami, co sprawia, że firmy niekiedy świadomie dokonują błędnej klasyfikacji. Niższe koszty kuszą, jednak perspektywa kontroli, która może wykazać uchybienia, powinna skłonić do poprawy przekazanych danych. Konsekwencje nie zawsze mogą obejmować tylko kary wyrównawcze. ECHA może bowiem nawet cofnąć całość rejestracji. Zapowiedź przeprowadzania kontroli powinna być więc motywująca, tym bardziej że podobne kontrole, jakie odbyły się w latach poprzednich wykazały, że znaczna część firm błędnie dokonała klasyfikacji. Warto pamiętać o roli i wadze dokumentów, szczególnie tych dotyczących kwestii rejestracji. Na rynku można znaleźć szereg szkoleń branżowych organizowanych przez doświadczone firmy doradcze, które w jasny i zgodny z aktualnym stanem prawnym sposób, wyjaśnią procedury oraz obowiązujące zasady.