Rynek papierosów elektronicznych

Rynek wyrobów tytoniowych jest pod wieloma względami tak samo zyskowny dla firm je sprzedających, co niebezpieczny dla zdrowia i życia zarówno czynnych, jak i biernych palaczy. Dotyczące go regulacje możemy znaleźć nie tylko w przepisach krajowych, ale także w tych o charakterze międzynarodowym, które obowiązują we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia coraz częściej stosowanych papierosów elektronicznych. Od dłuższego czasu cieszą się one dużą popularnością, bo w opinii ich użytkowników, są znacznie mniej szkodliwe niż klasyczne papierosy. Nie zawierają przede wszystkim tysięcy substancji smolistych i nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu, ponieważ w trakcie ich palenia powstaje para, a nie dym, a ponadto mają lepszą cenę niż ich klasyczne odpowiedniki. Nie oznacza to jednak, że są bezpieczne. Płyny do uzupełniania, kartridże, stają się elementem w dokumencie jakim jest karta charakterystyki. Nowy charakter oraz pojawianie się kolejnych rozwiązań dotyczących wyrobów tytoniowych, daje impuls do wprowadzania zmian w obowiązujący dziś przepisach oraz dyrektywach. Niewątpliwy wpływ na ten stan rzeczy ma fakt, iż tytoń oraz wyroby tytoniowe, są od wielu lat przyczyną setek tysięcy zgonów. Rak płuc dotyka głównie palaczy, a wykryty zbyt późno, prowadzi do szybkiej śmierci. Zmiana w regulacjach nastawiona jest między innymi na wpłynięcie na osoby młode i ich podejście do nowości, jaką nadal są papierosy elektroniczne. Te zawierają nikotynę, której negatywny wpływ na zdrowie człowieka jest dziś dobrze znany. Badania e-papierosów nadal trwają, co powoduje, że długofalowe skutki ich używania nie są dziś jeszcze do końca znane. Wątpliwości budzą także znajdujące się w nich rozmaite substancje, które również zwiększają ryzyko dla zdrowia i życia człowieka. Konkretne działania oraz zapowiadany monitoring nowych substancji, są więc na pewno uzasadnione. Coraz istotniejszą rolę odgrywa również skuteczne informowanie odnośnie ich poprawnego użytkowania. Nie ulega też wątpliwości, że szczegółowe informacje oraz dane dotyczące produktu, produkcji, jak i ryzyka, stają się przy wzroście liczby osób palących e-papierosy, niezbędne.